Prenájom s právom na odkúpenie vozidla

Ak chcete kombinovať výhody aký má operatívny lízing s možnosťou odkúpenia vozidla po ukončení prenájmu, potom využite tento produkt. Už pri podpise zmluvy o prenájme a prevzatí vozidla. Vám vieme garantovať odkupnú cenu, ktorú môžete po ukončení prenájmu využiť a vozidlo zaobstarať do Vášho majetku. Spoločnosť na prenájmy vozidiel má v súčasnej dobe pobočky v tridsiatich krajinách. V SR poskytuje prenájom vozidiel od roku 1995, teraz zaisťuje správu vozového parku pre 20 000 vozidiel a tak patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti na slovenskom trhu.

Záleží len na Vás

Nechcete mať žiadne starosti s prevádzkovaním vášho vozového parku, použite http://www.hertzlease.sk/sk/sluzby/on-line-kalkulacia.html operatívny lízing . Výhodou tohto produktu je nízka splátka vďaka minimalizácii nákupných cien vozidiel a sprievodných služieb prostredníctvom veľkoodberateľských zliav. Súčasťou nájomného sú všetky služby spojené s užívaním vozidla: registrácia, cestná daň, opravy a údržba, pneumatiky, kompletné poistenie. To všetko je garantované fixnou mesačnou splátkou, plne daňovo uznateľnú. Záleží len na Vás, ktoré z sprievodných služieb si zvolíte.