Vážení priatelia!

Viete, že mentálne postihnutí ľudia...

· môžu byť talentovaní a vzdelávateľní v umeleckých oblastiach?
· pre svoj handicap sa nemôžu vzdelávať v bežných základných umeleckých školách?
· dokážu sa naučiť hrať na rôznych hudobných nástrojoch, kresliť, maľovať a hrať divadlo?
· keď sa im venuje patričná pozornosť, dosahujú výnimočné výsledky, dôkazom čoho sú početné súbory všade vo svete? 

O to sa úspešne snažíme v našom občianskom združení
ArtEst. Naša práca si vyžaduje veľa trpezlivosti, lásky, optimizmu a nádeje. Vracia sa nám to formou neuveriteľnej lásky a vďaky zo strany našich "umelcov". 

Ak sme Vás našou činnosťou zaujali, prosíme, podporte nás, budeme Vám vďační! Prijmeme čokoľvek, aj vecné dary, kancelárske potreby, pomôcky na výtvarné práce alebo aj hudobné nástroje.


Čo Vám my môžeme ponúknuť?


1. Na všetkých regionálnych, celoštátnych a medzinárodných podujatiach Vás budeme propagovať, ako našich sponzorov
2. Na našej web stránke bude zverejnené Vaše logo s poďakovaním a s odkazom na Vašu web stránku 

Bankové spojenie : 4350282405/3100 Sberbank Slovensko, a.s.

Prosím, venujte nám 2% z daní

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=7520

 


Spolupracujeme s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami:


Našim partnerom ďakujeme za podporu:

  Nadácia USS
  Nadácia pre deti Slovenska Hodina ďeťom MČ Košice - Západ Nadácia VÚB
Education and Culture Leonardo da Vinci Sokrates Grundtvig
 

Nadácia Orange

 

Mesto Košice Leonardo da Vinci Sokrates Nadácia Pontis
 

Dve percentá z dane na Pravda.sk Nadácia USS
Košice - EHMK 2013

 

Pravda.sk Nadácia U. S. Steel Košice Finančná skupina ČSOB
Karpatská nadácia Ministerstvo kultúry SR