Aktivity a projekty

Prostredníctvom hudobných, literárnych, tanečných a dramatických aktivít poskytujeme  našim frekventantom priestor k integrácii do intaktnej spoločnosti. Spolupracujeme s aktívnymi koncertnými a divadelnými umelcami, ale aj s vysokoškolskými  študentmi. Organizujeme spoločné koncerty, literárno-hudobné pásma a divadelné predstavenia. 

 


Celoživotné vzdelávanie v európskom projekte Grundtvig

Zapojili sme sa do dvojročného programu Celoživotné vzdelávanie v európskom projekte Grundtvig, venovanému vytváraniu pracovných príležitostí a možností na nezávislý život ľudí s Downovým syndrómom. Hlavným koordinátorom programu je holandská organizácia Downkids International a partnerom je aj maďarská spoločnosť Down egyesulet. Cieľom projektu je výmena a získavanie skúseností v oblasti samostatného života a zamestnávania ľudí s Downovým syndrómom, v čom má najmä holandská organizácia pozitívne výsledky. Z ArtEstu sa konferencie zúčastnilo 10 ľudí, z toho štyria s Downovým syndrómom. O pokrokoch v projekte informuje náš spoločný blog.

 


Divadlo Hopi hope

Naše občianske združenie založilo, po pozitívnych skúsenostiach s myšlienkou integrácie v rámci zorganizovaného festivalu ArtFest, 1.1.2012 prvý košický integrovaný divadelný súbor Divadlo Hopi hope. Divadlo Hopi hope bude stálym divadelným súborom handicapovaných umelcov o.z. Artest - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, ktorí v spolupráci s ochotníckymi súbormi pripravia a nacvičia repertoár niekoľkých divadelných, tanečných a muzikálových predstavení. Tento repertoár budú pravidelne prezentovať v divadlách, kultúrnych strediskách, centrách voľného času i v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 ako celovečerné predstavenia pre širokú verejnosť, ale aj ako výchovné integračné koncerty pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Predstavenia budú propagované širokej verejnosti v Košiciach a blízkom okolí a na integračných festivaloch celoslovenského a medzinárodného charakteru.

Založením Divadla Hopi hope nadväzujeme na naše doterajšie divadelné úspechy a posúvame sa ďalej. Chceme mať svoje pravidelné predstavenia, pravidelných divákov, chceme Vás tešiť a zabávať, chceme aby ste sa s nami smiali, plakali, ale aj s nami premýšľali. Chceme hrať vážne hry, pretože sme dospelí, ale aj rozprávky, lebo tie sú pre všetkých. Radi spievame, máme šikovných muzikantov, takže chceme aj muzikály. A čo už máme? Pozrite si program, príďte na naše predstavenie.

Projekt realizovaný vďaka podpore Nadácie VÚB v grantovom programe "Pre Nádej", Nadácie Orange v grantovom programe "Prekročme spolu bariéry", Východoslovenskej energetiky, Nadácie pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom, Mesta Košice v grantovom programe DAMKO, a MČ Košice - západ.


ArtFest - integračný festival dramatickej tvorivosti

Integračný festival bol medzinárodnou prehliadkou divadelných súborov, ktoré spolupracujú s mentálne postihnutými umelcami.
Podujatie zorganizovalo Občianske združenie ArtEst-polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže v Košiciach, ktoré týmto založilo tradíciu integračných festivalov s účasťou slovenských i zahraničných divadelných súborov.

Nultý ročník podujatia sa odohral 23. a 24.9.2011 za aktívnej účasti 8 organizácií, ktoré spolupracujú s mentálne postihnutými umelcami :

Divadlo NEON, Slnko v sieti, Krúžok Step by step pri ZŠ Ľ. Fullu v Košiciach, Odborné učilište Košice, Hniezdočko Púchov, ZUŠ Kežmarok, Populárna hudobná skupina Reverz park, ZUŠ Košice. Hniezdočko Púchov, ZPMP Spišská Nová Ves, Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Klub Downovho syndrómu v Snine, Spoločnosť Downovho syndrómu v Maďarsku, Úsmev – spoločnosť Downovho syndrómu v Brne.

Festivalu sa zúčastnilo 42 ľudí s mentálnym postihnutím z troch krajín. 
 

Projekt realizovaný vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom a Nadácie Orange v grantovom programe "Kultúra bez bariér".


Terapia tancom

 Cieľom projektu je komplexný ozdravovací a integračný program pre znevýhodnenú mládež, kde sledujeme najmä ich pohybové aktivity formou tanca, rozvoj fyzických zdatností a správne držanie tela. Pravidelnými kurzami populárnej zumby sme umožnili deťom hýbať sa, ale aj stretávať sa s rovesníkmi, zúčastniť sa aktívneho spoločenského života. Súčasťou projektu je aj nácvik scénických tancov.
V rámci projektu sme doposiaľ zrealizovali tieto aktivity :

30. mája - 1. júna : Pracovné sústredenie v Betliari s terapeutickým programom
24. júna – 3. júla : Spoločný ozdravovací a relaxačný pobyt pri mori s Klubom Downovho syndrómu Snina v Chorvátsku.
júl – august : Kurz zumby v Átrium klube v Košiciach.
23. - 24. 9. 2010 Prezentácia projektu na Medzinárodnom integračnom festivale ArtFest v Košiciach. Sprievodnou akciou festivalu bol aj kurz zumby pod vedením Mgr. Jany Gamcovej.
Prezentácia:
4. 11. 2011 „Poďakovanie za lásku“ Tanec robotov – integračné matiné v Átrium klube, Košice-Západ
10.12.2011 „Vianočná hviezda lásky“ - Hudobno, dramaticko, tanečné  spracovanie biblického príbehu o Márii, Jozefovi a narodení Ježiška.

9.3.2012 "S.O.S. - R.U.R" - scénický tanec na motívy známej hry Karla Čapka s ekologickým posolstvom - odohrané v Átrium klube, Košice-Západ

18.3.2012 "S.O.S. - R.U.R" - scénický tanec na motívy známej hry Karla Čapka s ekologickým posolstvom - odohrané v Budapeštianskom národnom divadle Vígszínház

2.5.2012 "S.O.S. - R.U.R" - scénický tanec na motívy známej hry Karla Čapka s ekologickým posolstvom - odohrané v Historickej radnici v Košiciach v rámci podujatia "Úsmevy pre Košice"

Projekt realizovaný vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom a Nadácie Orange v grantovom programe "Prekročme spolu bariéry".


„Ezopove bájky“, tvorivá dramatizácia

Tvorivou dramatizáciou Ezopových bájok dostali deti možnosť využiť svoj potenciál v rôznych umeleckých oblastiach. Počnúc výberom a čítaním jednotlivých bájok, improvizáciou, výrobou kostýmov a kulís až po verejné prezentácie. Podarilo sa nám upraviť a naštudovať 10 bájok, pri využití hudobnej, tanečnej, pohybovej zložky a foriem interaktívneho divadla. Najatraktívnejšie inscenácie sme prezentovali na vystúpeniach, festivaloch celoslovenského aj medzinárodného charakteru, kultúrnych podujatiach a výchovných koncertoch pre základné školy. Z nich najvýznamnejšie boli "Ľudia potrebujú ľudí" - celoslovenský integračný festival v Piešťanoch ( október 2010 ), ktorý organizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím.

Nadácie pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom a Nadácie Orange v grantovom programe "Prekročme spolu bariéry".

 


„Pieseň k tancu má znieť“, hudobno-tanečné pásma


„Čaj o piatej“, pracovno - edukačný program znevýhodnenej mládeže

prednášky, vernisáže výtvarných prác, fotografií, komorné koncerty, premietania

Pri každom stretnutí sú hostiteľmi deti a mládež s mentálnym postihnutím


„Aktívna účasť na medzinárodných festivaloch Margaretafest v Prešove,

Urobme si radosť v Bratislave, Svetový deň Downovho sndrómu v Budapešti


Antoine de Saint-Exupéry : Malý princ - muzikál

diplomový projekt v spolupráci s Pedagogickou fakultou PU v Prešove

Premiéra: 29.10.2006 v koncertnej sále Agentúry GeS v Košiciach.

Prezentované na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných podujatiach.

Ukážka z nácviku muzikálu v priestoroch nášho klubu


"Labutia princezná" - muzikálové predstavenie 

Tento projekt vznikol v rámci diplomovej práce študentky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity Miroslavy Zelenkovej, premiéra tohoto predstavenia sa uskutočnila 26.3. 2007 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove


Zriadenie knižnice pre znevýhodnenú mládež v priestoroch Centra ArtEst na ulici Výstavby č.5 v Košiciach


Výstava gobelínov a výšiviek Janky Kalmárovej v priestoroch LOART GALLERY vo Vitézovom dvore v Košiciach. Slávnostná vernisáž bola 17. 12. 2007.


Poďakovanie za lásku - od roku 2005 v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Košiciach. Integračné kultúrne podujatia s opernými spevákmi, študentmi vysokých škôl, žiakmi základných a stredných umeleckých škôl


Vianočná hviezda lásky - od roku 2005 v spolupráci s rôznymi kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami


Čarovný svet víly Dobromily - ilustrácie k rozprávkovej knižke A. Nitkulincovej


Spoluriešitelia Medzinárodného projektu "Informal learning in social fields" " Education and Culture - Leonardo da Vinci


Pravidelné pracovné sústredenia v Penzióne Barónka Betliari


Maľovaná pieseň

folklórne pásmo "Na paňi ťetu" z cyklu "Maľovaná pieseň"

s Folklórnym súborom Torysa pri Prešovskej univerzite


Paleta našej tvorivosti - prezentácia umeleckých aktivít v Átrium klube v Košiciach

Spoločná výstava výtvarných a remeselníckych prác žiakov ZUŠ Bernolákova a

frekventantov ArtEst. Slávnostná vernisáž 19. marca 2008

V Átrium klube pri MČ Košice - Západ


Umelecké tvorivé dielne


Maľovanie na textil a hodváb

Spolupráca : Žiaci ZUŠ Bernolákova 26, Košice a KOS v Košiciach


Hudobné tvorivé dielne v oblastí vokálnych činností

v spolupráci s Košickým detským a mládežníckym speváckym zborom „Mladé hlasy“.


Základy tkania na malých krosnách

Spolupráca : Žiaci ZUŠ Bernolákova 26, Košice a KOS v Košiciach


Aktívna účasť na Medzinárodnom festivale umeleckých prejavov ľudí s mentálnym postihnutím "Urobme si radosť" v Bratislave


Maľovanie na sklo

Spolupráca : Žiaci ZUŠ Bernolákova 26, Košice a KOS v Košiciach


Tance bez hraníc a Tanec bez bariér

Kurzy spoločenských tancov a spoločenskej výchovy znevýhodnenej mládeže v

spolupráci so Súkromnou tanečnou školou Jána Timka v Košiciach.

Záverečný venček

23. novembra 2008 v Reštaurácii TIP-TOP v Košiciach


Scénický tanec „Dcéra španielskeho kráľa“

Prezentovaný aj na celoštátnom festivale „Ľudia potrebujú ľudí“ 2009 v Piešťanoch

 

 

 

Našim partnerom ďakujeme za podporu:

  Nadácia USS
  Nadácia pre deti Slovenska Hodina ďeťom MČ Košice - Západ Nadácia VÚB
Education and Culture Leonardo da Vinci Sokrates Grundtvig
 

Nadácia Orange

 

Mesto Košice Leonardo da Vinci Sokrates Nadácia Pontis
 

Dve percentá z dane na Pravda.sk Nadácia USS
Košice - EHMK 2013

 

Pravda.sk Nadácia U. S. Steel Košice Finančná skupina ČSOB
Karpatská nadácia Ministerstvo kultúry SR