Kontakt

Občianske združenie ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
IČO / DIČ: 35 569 328 /2022076397
bankové spojenie: SK9531000000004350282405, Sberbank Slovensko, a. s. (3100)

štatutárna zástupkyňa PaedDr. Lívia Kalmárová
sídlo: Kuzmányho 23, 040 01 Košice
mobil: 0907 / 510 366, 0902 / 070 276
FACEBOOK: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002492033119
e-mail: artest@netkosice.sk artest@centrum.sk, artest.peter@gmail.com


Našim partnerom ďakujeme za podporu:

  Nadácia USS
  Nadácia pre deti Slovenska Hodina ďeťom MČ Košice - Západ Nadácia VÚB
Education and Culture Leonardo da Vinci Sokrates Grundtvig
 

Nadácia Orange

 

Mesto Košice Leonardo da Vinci Sokrates Nadácia Pontis
 

Dve percentá z dane na Pravda.sk Nadácia USS
Košice - EHMK 2013

 

Pravda.sk Nadácia U. S. Steel Košice Finančná skupina ČSOB
Karpatská nadácia Ministerstvo kultúry SR