Odborní garanti 

PaedDr. Lívia Kalmárová - autorka a koordinátorka projektu

Zamestnanci:

Mgr. Peter Kalmár - koordinátor činností, vedúci Divadla Hopi hope, webstránky, marketing, fundraising

Mgr. Nataša Jedličková - garant v oblasti sociálnej práce, vedenie účtovníctva a administratívy, príležitostná technička a osvetľovačka

Mgr. Petra Badaničová - garant v oblasti kreatívnej zložky, hlavný režisér, scenárista a dramaturg

Spolupracujúci:

Mgr. Liana Ivanová - pedagogička SSOŠ Bukovecká 17, dramaterapeutička Slnko v sieti n.o., študentka doktorandského štúdia VŠZaSP Sv. Alžbety Bratislava odbor sociálna práca - dramatická výchova, príprava scenárov, literárnej zložky predstavení, réžia, dramatoterapia

Marta Furtkevičová - ručné práce

Richard Sokol - programátor, osvetlenie a ozvučenie v o.z. NEON – technika, osvetlenie, kamera

Vlasta Sokolová mzdy a personalistika - mzdy a personalistika

Petra Timková - študentka sociálnej práce UPJŠ, príležitostná herečka, prekladateľka

Bc. Oto Lengyel - študent VŠBM, príležitostný herec, režisér, scenárista, producent, asistent

František Joska - študent sociálnej práce UPJŠ, herec a hudobník

Julo Krok - študent sociálnej práce, príležitostný herec

Dobrovoľníci

Spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečovaní dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z.z., študentmi vysokých škôl, osobnými asistentmi našich klientov, a rôznymi ďalšími nadšencami, umelcami, rodičmi atď. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 

 

 

 

Našim partnerom ďakujeme za podporu:

  Nadácia USS
  Nadácia pre deti Slovenska Hodina ďeťom MČ Košice - Západ Nadácia VÚB
Education and Culture Leonardo da Vinci Sokrates Grundtvig
 

Nadácia Orange

 

Mesto Košice Leonardo da Vinci Sokrates Nadácia Pontis
 

Dve percentá z dane na Pravda.sk Nadácia USS
Košice - EHMK 2013

 

Pravda.sk Nadácia U. S. Steel Košice Finančná skupina ČSOB
Karpatská nadácia Ministerstvo kultúry SR